Služby

Orientační ceny

Rezidenční interiéry:

 • návrh RD.....od 40.0000 Kč
 • návrh místnosti.....od 12.000 Kč
 • konzultace.....1.800 Kč/h
 • konzultace navazující/vícepráce....900 Kč/h

Komerční interiéry:

 • návrh místnosti.....od 12.000 Kč
 • space plan.....od 15.000 Kč
 • průzkum ve firmě + vyhodnocení.....2.500 Kč/h
 • poradenství.....2.500 Kč

Projektové řízení:

 • autorský dozor/asistence v showroomech.....900 Kč/h
 • dopravné.....900 Kč výjezd Praha a okolí, (další oblasti individuálně) 


Jak probíhá spolupráce na projektu

I. Nezávazné setkání
Nezávazně se setkáme na bezplatné osobní/on-line schůzce (do 60 min.), kde se seznámím s vaším projektem a záměrem. Současně vám představím, jak pracuji, čím se liším, a nastíním možnosti spolupráce, které pro vás budou nejužitečnější.
 
II. Prohlídka vašeho prostoru
Když si vzájemně „sedneme“, domluvíme se na společné prohlídce vašeho prostoru, který si řádně zaměřím a vyfotím (cca do 2 hodin práce). Dopravné a práce na místě jsou zpoplatněny paušálně 2.000 Kč. Pokud objekt ještě nestojí, jsou směrodatné projekční plány, které mi poskytnete.
 
III. Cenová nabídka a Klientský dotazník
Na základě rozhovoru s vámi a osobní prohlídky prostoru pro vás zpracuji cenovou nabídku zakázky a pošlu vám Klientský dotazník. Tento bude patřit mezi základní stavební kameny vypracování návrhu interiéru. Čím „výživnější" budou vaše odpovědi, tím víc na míru váš prostor bude, a tím víc se proces návrhu interiéru zrychlí a zefektivní. Váš interiér bude sloužit právě vám. Proto nemám ambici do návrhů vnášet vlastní touhy, byť určitý rukopis díky zkušenosti a osobnosti popřít nemůžu.
 
IV. Návrh interiéru
Práce na návrhu interiéru a ladění návrhu, než bude skutečně „váš"
Po zaplacení zálohy začnu pracovat na vašem projektu. Prvními výstupy pro vás jsou 3D animace (krátký film) nebo 3D vizualizace. Vaše připomínky poté zapracuji do návrhu.
 
V. Prezentace návrhu interiéru
Jakmile vyladíme návrh k vaší spokojenosti, začnu pracovat na prezentaci projektu, která obsahuje technické plány pro výrobu nábytku na míru, plány pro řemeslníky a kompletní seznam zařizovacích prvků. Práce na projetu trvá standardně od 10 dnů do 4 týdnů v závislosti na náročnosti projektu.

Realizace návrhu
Po představení a odevzdání projektu (prezentace) můžeme přistoupit k realizaci návrhu. Pokud nemáte své vlastní zdroje řemesel a výroby, mohu doporučit léty ověřené řemeslníky ze své sítě dodavatelů, např. MVRD GROUP s.r.o. Domluvíme se také, zda se vám hodí můj projektový dozor, nebo jej zvládnete sami.

 

Co projekt návrhu interiéru obsahuje

 • návrh konceptu - myšlenky
 • dispozice půdorysu - plán prostoru
 • 3D vizualizace, (trojrozměrné snímky umožňující náhled na reálnou podobu interiéru)
 • seznam a popis zařizovacích prvků a mobiliáře s jejich fotodokumentací s kontakty na jejich dodavatele
 • výrobní schémata nábytku na míru
 • specifikace zařizovacích předmětů (mobiliář + doplňky), desénů, barev, materiálů
 • rozpočet projektu

 

Smluvní podmínky

I. Cena zakázky je účtována ve 2 splátkách: 1. část platby jako záloha před započetím návrhářské práce ve výši 50% z celkové částky, 2. část platby po dokončení projektu.
 
II. Celková cena zakázky zahrnuje jednu korekci na základě předložení prvotního návrhu interiéru - nejčastěji změna v dispozici, barevném ladění apod.
 
III. Klient se zavazuje poskytnout autorovi návrhu veškerou součinnost, nejpozději do 3 pracovních dní. Součinnost se týká zejména průběžného odsouhlasení návrhu v jeho fázích a poskytnutí nezbytných informací pro vypracování projektu.

IV. Před započetím návrhářské práce klient písemně odsouhlasí závazné body zadání pro vypracování návrhu v Dotazníku před návrhem. Změny zadání v již odsouhlaseném znění zakázky ze strany klienta po započetí práce na projektu, a také konzultace nad rámec zadání vycházející z klientovy potřeby jsou považovány za vícepráce a budou takto vyúčtovány: navazující konzultace na obsah předmětu zakázky jsou zpoplatněny sníženou sazbou 900 Kč/h, konzultace nenavazující na obsah předmětu zakázky jsou zpoplatněny sazbou 1.800 Kč/h.
 
V. Jsem nezávislý profesionál, neplátce DPH.