Služby


Proč se mnou spolupracovat?

 • 11 let tvořím návrhy interiérů pro bydlení a kanceláří. Doručila jsem návrhy, realizace, školení a přednášky pro desítky klientů z Česka a zahraničí. 

 • Hovořím česky, anglicky a německy. 

 • Soustředím se zejm.na komplexní zakázky interiéru, pod které se mohu podepsat.

 • Rychle identifikuji na první pohled nezjevné nebo podceňované slabiny interiéru a pracovat s nimi pro “dobro" klienta. 

 • Oborový přesah –  vystudovala jsem fakultu ekonomie, fakultu sociálních věd, design, Gestalt psychologii a psychologii prostoru.

 • Základním stavebním kamenem fungujícího domova nebo pracoviště je kvalitní půdorys - plán prostoru. Podceněný půdorys neošálí výstavní mobiliář či dekorace.

 

Návrhy bytových interiérů

Příklad zakázky

Výstup pro klienta

Klíčové benefity

Cena (dle velikosti, náročnosti)

3+1 byt

 

projektová prezentace zahrnující:

 • návrh konceptu (myšlenky) 
 • dispozice půdorysu - plán prostoru
 • 3D vizualizace, tj. trojrozměrné snímky umožňující náhled na reálnou podobu interiéru* 
 • kompletní seznam a popis zařizovacích prvků a mobiliáře s jejich fotodokumentací s kontakty na jejich dodavatele
 • výrobní schémata nábytku na míru pro řemeslníky
 • specifikace zařizovacích předmětů (mobiliář + doplňky), desénů, barev, materiálů
 • rozpočet projektu

 

 • vytvoření uceleného konceptu (myšlenky) interiéru, který je podržen v celém návrhu a dělá jej unikátním, vycházím z představ a přání klientů a vnáším své praktické zkušenosti
 • vytvoření plánu prostoru jako základního stavebního kamene fungujícího domova
 • sladěný interiér bez rušivých elementů
 • nadčasovost řešení (odpadá potřeba změny za pár let, kdy se “to” okouká)
 • vydefinování efektů alternativních možností řešení interiéru
 • silné i slabé stránky prostoru vnímám jako kreativní výzvu pro vytvoření fungujícího interiéru


od 39.000 Kč

+navazující konzultace**

Společný prostor (obývák+kuchyně+jídelna)

 

od 19.000 Kč

+navazující konzultace**

1 místnost

 

od 12.000 Kč

+navazující konzultace**

Rodinný dům

 

od 45.000 Kč

+navazující konzultace**

* Vizualizace může být provedena v kvalitě od základního trojrozměrného snímku po fotorealistické zobrazení interiéru. 

** Dle rozsahu projektu je stanoven počet hodin konzultací, které jsou v ceně zakázky. Následující konzultace vycházející z klientovy potřeby jsou hrazeny samostatně.


 

 Konzultace bytových interiérů

Typ konzultace

Forma

Klíčové benefity

Cena (dle velikosti, náročnosti)

Úvodní - před započetím spolupráce

 

osobně v mé kanceláři/on-line/na místě klienta (dopravné 900 Kč - Praha)

 

 • slouží ke vzájemnému seznámení se a k poznání představ a potřeb klienta za účelem návrhu jeho interiéru. Na schůzce vydefinuji stěžejní úpravy prostoru, jeho silné a slabé stránky a jejich řešení

 • cena je odečitatelná od celkové ceny za projekt při navázání spolupráce

 

1.800 Kč/hod.

(1.hod. je splatná celá, další od 10ti min.)


Navazující - probíhající projekt/vícepráce/klientské změny

 osobně/online/email/telefon
 • klient potřebuje diskutovat změny nebo úpravy nad rámec oceněného projektu

900 Kč/hod.

(čerpat lze od 10ti min.)

Jednorázová/dlouhodobá spolupráce 

osobně/online, příp. písemný/grafický dokument (např. nová dispozice bytu při rekonstrukci) 

 
 • jednorázová potřeba vyřešit zásadní otázky stran interiéru

 • při rekonstrukcích a výstavbě

 


1.800 Kč/hod.

(1.hod. je splatná celá, další od 10ti min., u dlouhodobé spolupráce - cena individuální)

 

 

Návrhy kancelářských interiérů

Příklad zakázky

Výstup pro klienta

Klíčové benefity

Cena (dle velikosti, náročnosti)

Space plan

 

2D grafický návrh dispozičního řešení interiéru 

 

 
 • při stěhování do nového prostoru,
 • rekonstrukci nebo úpravách prostoru
 • vytvoření konceptu (myšlenky) interiéru dle potřeby klienta
 • jasný obraz o uspořádání a kompletním využití prostoru iv měřítku (usazení pracovníků, osobní a relax-zóny, recepce aj.)
 • podceněný půdorys nelze kompenzovat moderním mobiliářem či dekoracemi
 od 15.000 Kč

Návrh interiéru

 

projektová prezentace zahrnující:

 • návrh konceptu a dispozičního řešení
 • 3D vizualizace (trojrozměrné snímky umožňující náhled na reálnou podobu interiéru)
 • seznam a specifikace zařizovacích předmětů (mobiliář + doplňky)
 • rozpočet projektu
 
 • vytvoření konceptu (myšlenky) interiéru dle potřeby klienta, který je podržen v celém návrhu a dělá jej unikátním
 • sladěný interiér bez rušivých elementů
 • identifikovat na první pohled nezjevné slabiny interiéru a navrhnout jejich řešení
 • silné i slabé stránky prostoru vnímám jako kreativní výzvu pro vytvoření fungujícího interiér
 od 12.000Kč/místnost

Průzkum spokojenosti s pracovním prostředím +vyhodnocení

online anonymní průzkum + písemné vyhodnocení s klíčovými doporučeními
 
 • při stěhování/rekonstrukci/úpravách prostoru nebo potřebě přizpůsobit interiér změnám ve společnosti
 • průzkum obsahuje otevřené i škálovací otázky na bázi pracovního koučinku
 • autentický dokument zachycující skutečné potřeby lidí
 • konkrétní společnosti, díky němuž lze vytvořit co nejefektivnější design pracoviště
 • nejčastěji se používá jako první krok před samotným návrhem interiéru nebo space-planu
 2.500 Kč/hod.

Poradenství

osobně/online/písemně/telefon
 
 • jednorázově/dlouhodobě
 • změna v zadání projektu/vícepráce
 • poradenský čas lze čerpat v blocích od 10ti min.
 
 2.500 Kč/hod.
 
 

Realizace a řízení projektů*

Autorský dozor, asistence při výběru zařízení u dodavatelů,

konzultace s řemeslníky a výrobci

 900 Kč/hod.

Dopravné  

900 Kč/výjezd Praha a okolí, další oblasti individuálně
 
* Realizace interiérů řídím v Praze a okolí, výjimečně jinde, dle dohody.
 
 
 

Obchodní podmínky: 

 • Cena zakázky je účtována ve 2 splátkách: 1. část platby jako záloha před započetím návrhářské práce ve výši 50% z celkové částky, 2. část platby po dokončení projektu.

 • Celková cena zahrnuje jednu korekci navrhovaného interiéru ze strany klienta - nejčastěji změny v dispozici, barevném ladění apod. 

 • Změny zadání v již odsouhlaseném znění zakázky ze strany klienta po započetí mé práce jsou považovány za vícepráce a budou takto (dle své povahy a rozsahu) vyúčtovány.

 • Dle rozsahu projektu je stanoven počet hodin konzultací, které jsou v ceně zakázky. Následující konzultace vycházející z klientovy potřeby jsou hrazeny samostatně. 

 • Jsem nezávislý profesionál.

 • Nejsem plátce DPH.