Reference

Eva Lokšová


Setkání s Kamilou vysoce předčilo má očekávání. Byla jsem příjemně překvapená její profesionalitou a erudovaností. Oslovil mě její vysoce individuální přístup a schopnost empatie. Při konzultaci prostoru našeho interiéru domu mě oslovilo maximální využití jejích znalostí a zkušeností nejen z oblasti psychologie a zákonitostí prostoru, ale i dalších oborů, což jí umožnilo profesionálně a adekvátně reagovat na mé dotazy. A v neposlední řadě nelze nevidět a necítit její vášeň a zaujetí pro práci, kterou dělá opravdu s láskou. Zvažujete-li využití služeb odborníka na váš interiér, spolupráci s Kamilou Vám mohu jen doporučit.

Eva Lokšová, koučka a mentorka, www.loksova.cz