Reference

4 P & P, spol. s r.o., PrahaNevěřím na náhody, spíše se snažím jít štěstí naproti. A také sázím na osobní doporučení. Setkání s Kamilou bylo skvělou kombinací obojího a dovedlo nás ke spolupráci na dobu delší, než jsme si všichni zpočátku mysleli - 1 rok. Projekt přestavby a návrhu nového space planu a designu našich kancelářských prostor, ke kterému jsme Kamilu přizvali, začal nikoli měřením samotných místností, ale otázkami, jací jsme, co přesně je náš charakter činnosti, kam směřujeme.

Kamila empaticky a pozorně naslouchala, zpětnými dotazy se ujistila, že nám správně rozumí, vyhodnotila základní priority a začala zpracovávat zadání. Velmi přesně zvážila naše možnosti i potřeby, upozornila nás na detaily, kterých bychom si sami nevšimli a zapracovala do konceptu sesbírané názory jednotlivých pracovních týmů formou dotazníku, který sestavila.

Kamila trpělivě a s naprostou profesionalitou přijala i velmi zásadní rozhodnutí, když jsme byli nuceni na poslední chvíli změnit adresu našeho sídla. To však znamenalo zahodit ze dne na den již hotový space plan a začít pracovat na zcela novém.

Díky trpělivosti, smyslu pro detail a schopnosti dotáhnout projekt do samotné koncovky se jí podařilo dosáhnout toho nejlepšího. Spokojenost týmu, stejně jako spontánní nadšení z nově vytvořeného prostředí pro práci i odpočinek během ní, je viditelný na první pohled na tvářích našich kolegyň a kolegů. A vynaložené investice se nám vracejí zvýšenou efektivitou každého jednotlivce.

Kamilo, moc děkujeme za skvělý a profesionální přístup ke všem výzvám. A že jich nebylo málo.

 

Monika Kolářová, Office Manager 
Komentáře k článku