Reference

Magdalena Sejková, ZŠ PurkrabkaKamilo, spolupráce s Vámi byla pro mě krásným zážitkem. Ráda bych ocenila, jak jste dokázala maximálně využít stanovený čas a odvést v něm velký kus práce, jak jste vnímala prostor a sama sebe v něm, důvěřovala svým pocitům a následovala je, respektovala tempo našeho vnímání, byla pravdivá a dokázala nás s citlivostí seznámit se skutečnostmi v prostoru interiéru naší školy, které by bylo žádoucí změnit. 

Magdalena Sejková, ZŠ Purkrabka (škola pro celostní vzdělávání dětí)
Komentáře k článku