Email LinkedIn

Pracovní koučink

individuální a týmové

 • Koučování
 • Konzultace
 • Workshopy

na témata: 

 • Motivace v práci a povolení jejích brzd
 • Konstruktivní a otevřená komunikace
 • Emoční inteligence v pracovních vztazích
 • Konflikty, stres a tlak a výkon na pracovišti
 • Talenty a potenciál jednotlivce a organizace
 • Sebeřízení a sebe-odpovědnost 
 • Kultura a hodnoty firmy
 • Vize a cíle firmy

 

Etický kodex:
Ve své praxi se zavazuji dodržovat ustanovení etického kodexu ICF - Mezinárodní federace koučů, která mj. definují zásady mlčenlivosti, soukromí klienta, profesionální chování kouče a jeho rozvoj. Veškerá má konzultační a lektorská praxe podléhá tomuto Kodexu.

 

Hodnoty v mé koučovací praxi:
Věřím, že každý člověk je tím nejlepším expertem na sama sebe.
Věřím, že každý klient má svou vlastní a jedinečnou cestu k dosažení svého cíle.


Potřebuji více informací

Reference

Těším se na každé koučovací setkání s Kamilou, protože vždy odcházím nabitá novou energií a s vědomím své vlastní hodnoty a jedinečnosti. Práce s...


Kamilo, konzutaci s Vámi vnímám jako úlevu. Měl jsem na Vás připravené otázky, a aniž bych je vyjádřil, byly zodpovězeny. To, co jste mně sdělila, je zatím nejucelenější...


Většinu věcí ve svém živote mám hezky nastavenou, přesto jsem zažívala situace, které jsem vnitřne těžko nesla a velmi mi ubližovaly. Řekla jsem si, že už se nechci takto trápit, že to proberu s...


Ráda poznávám nové věci, ale ne vždy je to objev hodný Kryštofa Kolumba. V případě setkání s Kamilou na konzultaci to byl objev nového kontinentu uvnitř mého...


Děkuji Kamilo za úžasné sezení s Vámi! Setkání u mě odstartovalo vlnu změn, poskytla jste mi pevné základy na kterých teď stavím. Je velmi příjemné být...