Email LinkedIn

Pracovní koučink

individuální a týmové

 • Koučování
 • Konzultace
 • Workshopy

na témata: 

 • Motivace v práci a povolení jejích brzd
 • Konstruktivní a otevřená komunikace
 • Emoční inteligence v pracovních vztazích
 • Konflikty, stres a tlak a výkon na pracovišti
 • Talenty a potenciál jednotlivce a organizace
 • Sebeřízení a sebe-odpovědnost 
 • Kultura a hodnoty firmy
 • Vize a cíle firmy

 

Etický kodex:
Ve své praxi se zavazuji dodržovat ustanovení etického kodexu ICF - Mezinárodní federace koučů, která mj. definují zásady mlčenlivosti, soukromí klienta, profesionální chování kouče a jeho rozvoj. Veškerá má konzultační a lektorská praxe podléhá tomuto Kodexu.

 

Hodnoty v mé koučovací praxi:
Věřím, že každý člověk je tím nejlepším expertem na sama sebe.
Věřím, že každý klient má svou vlastní a jedinečnou cestu k dosažení svého cíle.


Potřebuji více informací

Reference

Díky koučování s Kamilou jsem si dokázala ujasnit, co se mi v životě děje, co chci a jak toho dosáhnout. Vidím velkou výhodu právě v tom ujasňováníi si. Spravně...


Těším se na každé koučovací setkání s Kamilou, protože vždy odcházím nabitá novou energií a s vědomím své vlastní hodnoty a jedinečnosti. Práce s...


Kamilo, každý koučink s tebou byl pro mě balzám na duši. Moc mi to pomohlo, mám novou energii začít dále tvořit. Měj se krásně a pokračuj v tom co děláš, protože jsi...


Většinu věcí ve svém živote mám hezky nastavenou, přesto jsem zažívala situace, které jsem vnitřne těžko nesla a velmi mi ubližovaly. Řekla jsem si, že už se nechci takto trápit, že to proberu s...


Děkuji Kamilo za úžasné sezení s Vámi! Setkání u mě odstartovalo vlnu změn, poskytla jste mi pevné základy na kterých teď stavím. Je velmi příjemné být...