Email LinkedIn

Pracovní koučink

individuální a týmové

 • Koučování
 • Konzultace
 • Workshopy

na témata: 

 • Motivace v práci a povolení jejích brzd
 • Konstruktivní a otevřená komunikace
 • Emoční inteligence v pracovních vztazích
 • Konflikty, stres a tlak a výkon na pracovišti
 • Talenty a potenciál jednotlivce a organizace
 • Sebeřízení a sebe-odpovědnost 
 • Kultura a hodnoty firmy
 • Vize a cíle firmy

 

Etický kodex:
Ve své praxi se zavazuji dodržovat ustanovení etického kodexu ICF - Mezinárodní federace koučů, která mj. definují zásady mlčenlivosti, soukromí klienta, profesionální chování kouče a jeho rozvoj. Veškerá má konzultační a lektorská praxe podléhá tomuto Kodexu.

 

Hodnoty v mé koučovací praxi:
Věřím, že každý člověk je tím nejlepším expertem na sama sebe.
Věřím, že každý klient má svou vlastní a jedinečnou cestu k dosažení svého cíle.


Potřebuji více informací

Reference

Díky koučování s Kamilou jsem si dokázala ujasnit, co se mi v životě děje, co chci a jak toho dosáhnout. Vidím velkou výhodu právě v tom ujasňováníi si. Spravně...


Kamila má úžasný přístup. Cítila jsem se při setkání respektovaná, nehodnocená. Poznala jsem sebe sama. Kamila mi pojmenovala to, co jsem tušila, cítila, ale bála...


Ráda poznávám nové věci, ale ne vždy je to objev hodný Kryštofa Kolumba. V případě setkání s Kamilou na konzultaci to byl objev nového kontinentu uvnitř mého...


Interiérová a osobní konzultace s Kamilou předčily všechna má očekávání. Báječná kombinace vysoce profesionálního a zároveň lidského...


Kamilo, moc a moc děkuju! Jsem nadšená z Tvého milého, a přitom sofistikovaného charisma, schopnosti věci vysvětlit ve srozumitených metaforách. Tvá konzultace a talentová typologie...