Email LinkedIn

Osobní koučink a konzultace

Chcete cítit větší lehkost a radost v životě?

Potřebujete si ujasnit osobní talenty a uplatnit je v životě?

Potřebujete více odvahy a sebedůvěry?

Chcete opravdu vyřešit vaše vztahy?

Řešíte spor mezi vaší hlavou a srdcem? 

  

Co je osobní koučink a jak jej vedu

Koučink je proces, při kterém koučovaný člověk nachází zcela nové odpovědi a cesty k řešení jeho otázek, které jsou založené na jeho nejhlubších hodnotách a osobnostních předpokladech. Tyto odpovědi se opírají o osobní růst klienta, který je přirozenou součástí koučinku a který klientovi poskytne nové kompetence a nástroje pro řešení jeho dalších životních rozhodnutí a dosahování cílů.

Co vám koučink přinese 

Někdy jsme do našich životních témat a situací natolik ponořeni, že nás opustí nadhled a klidná mysl, což je - možná nečekaně - přirozená schopnost každého z nás.

Ze setkání se mnou si odnesete nové úhly pohledů na vaše situace a otázky, odhalení jejich příčin a nové kompetence a dovednosti, jak tyto situace řešit a zvládat teď i v budoucnu.

Koučink posílí vaše sebe-vědomí, osobní růst, nadhled, kreativitu, a zejména radost a spokojenost ve vašem životě. 

 

10 nejčastějších témat:

1. Jak zlepšit komunikaci a vztahy

 • v rodině

 • ve vztahu

 • v partnerství

 • jak být autentickým

 • jak být pravdivým a laskavým zároveň

2. Jak zlepšit vztah k sobě sama

 • sebepoznání

 • sebe-přijetí

 • kdo opravdu jsem

 • jak být spokojený

3. Jak naplnit svůj osobní potenciál

 • osobní vize

 • osobní cíle

 • naplňující práce

4. Jak získat sebedůvěru

 • skutečné faktory sebedůvěry

 • jak získat respekt a důvěru druhých 

 • jak se vypořádat s kritikou

 • jak se zbavit pocitu viny či lítosti

 • umění odpouštět

5. Společenská a kulturní klišé

 • mužská/ženská role v dnešní rodině a společnosti 

 • genderové stereotypy 

6. Jak být lepším rodičem

 • skutečná role rodiče

 • jak dětem nastavovat hranice bez pocitu viny

7. Jak zvládnout životní změny a výzvy

 • rozpad vztahu

 • úmrtí blízkého člověka

 • změna/ztráta zaměstnání

 • odchod dětí z domova 

8. Jak se vypořádat s negativními emocemi

 • skutečné příčiny vzniku negativních emocí

 • jak zabránit vzniku negativních emocí 

 • jak získat stav spokojenosti

9. Jak se uzdravit

 • systém nemocí a uzdravení

10. Jak sladit osobní život s pracovním

 • jak zvládnout rodinu, práci, koníčky a přátele

 • jak mít ambice a nemít pocit krkavčího rodiče 


Potřebuji více informací

Reference

Děkuji Kamilo za úžasné sezení s Vámi! Setkání u mě odstartovalo vlnu změn, poskytla jste mi pevné základy na kterých teď stavím. Je velmi příjemné být...

Kamilo, moc a moc děkuju! Jsem nadšená z Tvého milého, a přitom sofistikovaného charisma, schopnosti věci vysvětlit ve srozumitených metaforách. Tvá konzultace a talentová typologie...


Interiérová a osobní konzultace s Kamilou předčily všechna má očekávání. Báječná kombinace vysoce profesionálního a zároveň lidského...


Těším se na každé koučovací setkání s Kamilou, protože vždy odcházím nabitá novou energií a s vědomím své vlastní hodnoty a jedinečnosti. Práce s...


Díky koučování s Kamilou jsem si dokázala ujasnit, co se mi v životě děje, co chci a jak toho dosáhnout. Vidím velkou výhodu právě v tom ujasňováníi si. Spravně...