Email LinkedIn

Osobní koučink a konzultace

Chcete cítit větší lehkost a radost v životě?

Potřebujete si ujasnit osobní talenty a uplatnit je v životě?

Potřebujete více odvahy a sebedůvěry?

Chcete opravdu vyřešit vaše vztahy?

Řešíte spor mezi vaší hlavou a srdcem? 

  

Co je osobní koučink a jak jej vedu

Koučink je proces, při kterém koučovaný člověk nachází zcela nové odpovědi a cesty k řešení jeho otázek, které jsou založené na jeho nejhlubších hodnotách a osobnostních předpokladech. Tyto odpovědi se opírají o osobní růst klienta, který je přirozenou součástí koučinku a který klientovi poskytne nové kompetence a nástroje pro řešení jeho dalších životních rozhodnutí a dosahování cílů.

Co vám koučink přinese 

Někdy jsme do našich životních témat a situací natolik ponořeni, že nás opustí nadhled a klidná mysl, což je - možná nečekaně - přirozená schopnost každého z nás.

Ze setkání se mnou si odnesete nové úhly pohledů na vaše situace a otázky, odhalení jejich příčin a nové kompetence a dovednosti, jak tyto situace řešit a zvládat teď i v budoucnu.

Koučink posílí vaše sebe-vědomí, osobní růst, nadhled, kreativitu, a zejména radost a spokojenost ve vašem životě. 

 

10 nejčastějších témat:

1. Jak zlepšit komunikaci a vztahy

 • v rodině

 • ve vztahu

 • v partnerství

 • jak být autentickým

 • jak být pravdivým a laskavým zároveň

2. Jak zlepšit vztah k sobě sama

 • sebepoznání

 • sebe-přijetí

 • kdo opravdu jsem

 • jak být spokojený

3. Jak naplnit svůj osobní potenciál

 • osobní vize

 • osobní cíle

 • naplňující práce

4. Jak získat sebedůvěru

 • skutečné faktory sebedůvěry

 • jak získat respekt a důvěru druhých 

 • jak se vypořádat s kritikou

 • jak se zbavit pocitu viny či lítosti

 • umění odpouštět

5. Společenská a kulturní klišé

 • mužská/ženská role v dnešní rodině a společnosti 

 • genderové stereotypy 

6. Jak být lepším rodičem

 • skutečná role rodiče

 • jak dětem nastavovat hranice bez pocitu viny

7. Jak zvládnout životní změny a výzvy

 • rozpad vztahu

 • úmrtí blízkého člověka

 • změna/ztráta zaměstnání

 • odchod dětí z domova 

8. Jak se vypořádat s negativními emocemi

 • skutečné příčiny vzniku negativních emocí

 • jak zabránit vzniku negativních emocí 

 • jak získat stav spokojenosti

9. Jak se uzdravit

 • systém nemocí a uzdravení

10. Jak sladit osobní život s pracovním

 • jak zvládnout rodinu, práci, koníčky a přátele

 • jak mít ambice a nemít pocit krkavčího rodiče 


Potřebuji více informací

Reference

Díky koučování s Kamilou jsem si dokázala ujasnit, co se mi v životě děje, co chci a jak toho dosáhnout. Vidím velkou výhodu právě v tom ujasňováníi si. Spravně...


Kamilo, konzutaci s Vámi vnímám jako úlevu. Měl jsem na Vás připravené otázky, a aniž bych je vyjádřil, byly zodpovězeny. To, co jste mně sdělila, je zatím nejucelenější...


Kamila má úžasný přístup. Cítila jsem se při setkání respektovaná, nehodnocená. Poznala jsem sebe sama. Kamila mi pojmenovala to, co jsem tušila, cítila, ale bála...


Interiérová a osobní konzultace s Kamilou předčily všechna má očekávání. Báječná kombinace vysoce profesionálního a zároveň lidského...


Děkuji Kamilo za úžasné sezení s Vámi! Setkání u mě odstartovalo vlnu změn, poskytla jste mi pevné základy na kterých teď stavím. Je velmi příjemné být...